Presentaties

Posterpresentatie over niet-stemmers bij lokale verkiezingen
Posterpresentatie over niet-stemmers bij lokale verkiezingen

Voor praktijk

 

2023

 

Presentatie over kwalitatief onderzoek naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, Gemeenteraad Rotterdam, 7 december 2023. Zie hier de slides van de presentatie.

 

Learn & Share bijeenkomst 'Samen met bewoners de wijk verbeteren: hoe doe je dat?', Utrecht, Movisie, De Haagse Hogeschool en de gemeente Renkum, 21 november 2023.

 

Presentatie 'Mooipraters, maar ze luisteren niet', tijdens kennissessie Lage opkomst verkiezingen, De Haagse Hogeschool, 16 november 2023. 

 

Presentatie Versnelde actie in wonen en zorg voor ouderen, tijdens webinar van De Haagse Hogeschool en kennisplatform CollectieveKracht, 27 oktober 2023.

 

Gespreksleider na-gesprek bij film 'Ouder worden, en dan?', Delft, 23 oktober 2023. Lees hier een verslag over de bijeenkomst.

 

Presentatie Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school, met Suzanne Rutz, georganiseerd door JES Rijnland, Leiden, 5 oktober 2023.

 

Organisator netwerktafel Met gezinsconsulenten preventief aan de slag!, met Suzanne Rutz, Jeugd in Onderzoek, Den Bosch, 21 september 2023. Lees hier meer informatie.

 

Deelname panelgesprek Nieuwe kennis over gemeenschappelijk wonen 50+, georganiseerd door LVGO, Amersfoort, 12 mei 2023. Lees hier het verslag en de ontwikkelde kennisagenda.

 

2022

 

Presentatie Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda's, met Ibtissam Abaaziz en Sanneke Verweij, voor de Gemeente Den Haag, december 2022.

 

Workshop Help! Ik wil geld voor mijn onderzoek, met Gerben Helleman, tijdens THiNKFesT op De Haagse Hogeschool, Den Haag, 3 november 2022. 

 

Presentatie over inspraak bij wonen voor ouderen, presentatie tijdens Kenniscafé Inspraak moet van twee kanten komen, georganiseerd door Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, Senioren sterker maken en Genero, Rotterdam, 31 oktober 2022. Lees hier een verslag van de bijeenkomst.

 

Presentatie over wantrouwen in overheid, media en vaccin, tijdens Ronde Tafel Desinformatie, georganiseerd door Beeld & Geluid, Den Haag, 12 oktober 2022.

 

Presentatie Mantelzorg in breder perspectief, ter gelegenheid van het mini-symposium De mantelzorger van de toekomst, Saffier, 12 september 2022.

 

Presentatie en workshop over vertrouwen in de overheid, voor Gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Den Haag, 16 juni 2022.

 

Presentatie voor webinar van GGD GHOR, Maatschappelijke impact van COVID-19 – onderzoek en lessen uit de praktijk, 7 juni 2022.

 

Organisator en moderator chat webinar De digitale wijkprofessional, georganiseerd door Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) en EMMA, 17 mei 2022.

 

Presentatie conceptversie pamflet over participatie in ouderenhuisvesting, tijdens lunch pensant vanuit het onderzoek Naar Verantwoorde Rebellie, Den Haag, 3 februari 2022.

 

Deelname paneldiscussie over de lessen uit de coronacrisis voor het sociaal domein, tijdens de conferentie De maatschappelijke impact van corona: Lessen voor de toekomst, Rotterdam, 26 april 2022.

 

2021

 

Deelname webinar Het goede gesprek: redenen om wel of niet te vaccineren tegen COVID-19, georganiseerd door GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), 28 september 2021.

 

Deelname Thematische Duidingssessie Dashboard Sociale Impact Corona, georganiseerd door Verwey Jonker Instituut, 29 september 2021.

 

Van Bochove, M. (2021) Impact op kwetsbare groepen. Webinar Maatschappelijke impact van COVID-19, voor gemeenten Den Haag en Rotterdam, 10 mei 2021.

  

Van Bochove, M. (2021) Minicollege: De maatschappelijke gevolgen van corona voor Rotterdam. Vers Beton/Studio Erasmus, 30 maart 2021.

 

Van Bochove, M. (2021) Stress, angst en somberheid in coronatijd. Werkplaatsenfestival Kennis & Corona. Gemeente Rotterdam, 22 maart 2021. 

 

2020 en eerder (selectie)

 

Van Bochove, M. (2020) De bedreigde stad. Presentatie tijdens online inspiratiesessie Op weg naar het nieuwe normaal, georganiseerd door ZorgImpuls, 20 mei 2020.

 

Van Bochove, M. (2019) Vrijwillige inzet bij reclassering. Presentatie tijdens het landelijk symposium Vrijwilligersinzet bij reclassering, Utrecht, 16 mei 2019.

 

Van Bochove, M. (2018) Beyond cosmopolitanism and expat bubbles. Integration Insights, The Hub Eindhoven, 10 januari 2018.

 

Van Bochove, M. (2017) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens Mini-symposium Samen in de Wijk, georganiseerd door Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Rotterdam, 2 februari 2017.

 

Deelname aan expert meeting Implicaties van arbeidsmigratie in de EU- De casus van de Nederlandse 24-uurszorg, Den Haag, 10 september 2015.

 

Van Bochove, M. (2014) Actief burgerschap in de wijk. Presentatie tijdens Netwerkbijeenkomst Prinsenhof, georganiseerd door ASK TMC en Gemeente Leidschendam-Voorburg, Leidschendam, 19 November 2014.

  

Workshop Een goede match?, georganiseerd samen met Nettie Sterrenburg (Vrijwilligers Centrale Amsterdam) tijdens seminar Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?, Amsterdam, 9 september 2014.

  

Van Bochove, M. (2014) Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens bijeenkomst Participatiesamenleving: Hemel of hel?, georganiseerd door Stichting Eigenwijks, Laat Het Van Twee Kanten Komen en Vrijwilligerscentrale Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam, 21 mei 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Hulp voor af en toe: Ervaringen van hulpvragers en -aanbieders van de Burenhulpcentrale Segbroek. Presentatie tijdens 2 jaar Burenhulpcentrale Segbroek: Vieren, terug- en vooruitkijken, Den Haag, 20 mei 2014.

 

Deelname rondetafelgesprek Samen werken aan de stad: het Buurthuis van de Toekomst als voorbeeld van actieve participatie, Den Haag, 19 februari 2014.

 

Van Bochove, M. (2012) Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. Presentatie tijdens Kamer van Koophandel Netwerkbijeenkomst Wetenschap en Markt, Den Haag, 17 april 2012.

 

Deelname discussie Bepaalt u de regels van de stad?, 010-Actueel: LOKAAL Rotterdam, Rotterdam, 3 oktober 2009.

 

Van Bochove, M. (2008) Een rolmodel, ik: Vijftien Rotterdamse vrouwen over succes, inspiratie en mentoring. Presentatie tijdens Sociaal Platform Rotterdam bijeenkomst Succesvolle Allochtone Vrouwen als Rolmodel, Rotterdam, 27 oktober 2008. 

 

 

Voor wetenschap

 

2021-2023

 

Posterpresentatie Niet-stemmers in Den Haag en Rotterdam, tijdens Governance of Urban Transitions mini-symposium, 20 juni 2023.

 

Van Bochove, M. (2022) Towards Responsible Rebellion, gepresenteerd bij werkbezoek aan ETH Wohnforum, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 5 april 2022.

 

Van Bochove, M., B. el Farisi, J. Bussemaker & K. Rusinovic (2022) Coronavaccinaties en polarisatie. Paper gepresenteerd tijdens symposium Sociologie van de Pandemie, Utrecht, 24 maart 2022.

 

2020 en eerder (selectie)

 

Van Bochove, M. & K. Rusionovic (2020) Rebellious Institutional Work: Narratives of founders of innovative housing projects for older people. EHMA (European Health Management Association) 2020 Annual Conference, online, 17 November 2020.

 

Van Bochove, M., & D. zur Kleinsmiede (2019) Broadening the scope of live-in migrant care research: How care networks shape the experience of precarious work. Paper gepresenteerd tijdens symposium The Long-Term Care Crisis: Tapping Into Labour Resources Within and Across National Borders, Mainz, 12 maart 2019.

 

Saks, M. & M. van Bochove (2017) Professionals and Volunteers: Recognising Diversity in the Health Care Division of Labour, paper gepresenteerd tijdens13th ESA Conference, Athene, 31 augustus 2017. 

 

Van Bochove, M., D. Zur Kleinsmiede & S. Ashu (2017) Managing Precariousness: Local Incorporation of Live-In Migrant Care Workers in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens 14th IMISCOE Conference, Rotterdam 29 juni 2017. 

 

Van Bochove, M. & L. Oldenhof (2016) Who Gets to Be Called a Professional in a Transforming Welfare State? Paper gepresenteerd tijdens EGPA Annual Conference, Utrecht, 24 augustus 2016.

 

Van Bochove, M. & L. Oldenhof (2016) Who Gets to Be Called a Professional in a Transforming Welfare State?Paper gepresenteerd tijdens 3rd ISA Forum of Sociology, Wenen, 13 juli 2016. 

 

Van Bochove, M., E. Tonkens, L. Verplanke, & S. Roggeveen (2015) Boundary Work and Welcoming Work: Collaboration between Professionals and Volunteers in Care and Social Services. Paper gepresenteerd tijdens 12th ESA Conference, Praag, 25-28 augustus 2015. 

 

Van Bochove, M. (2015) Geographies of Belonging: The Place Attachment of 'Immigrants' and 'Expatriates'. Paper gepresenteerd tijdens VU University Amsterdam seminar Biographies of Belonging, Amsterdam, 10-11 maart 2015.

 

Da Roit, B. & M. van Bochove (2014) Migrant Care Work Going Dutch: The Emergence of a Live-In Migrant Care Market and the Restructuring of the Dutch Long-Term Care System. Paper gepresenteerd tijdens 12th Annual ESPAnet Conference, Oslo, 4-6 september 2014.

 

Burgers, J. & M. van Bochove (2013) Constructive Insulting: Creating Order and Cohesion by Offending Others. Paper gepresenteerd tijdens Perspectives on Evil and Human Wickedness, Lissabon, 11 maart 2013.

 

Van Bochove, M. (2012) The Local and Global Attachments of Knowledge Workers. Paper gepresenteerd tijdens European Social Science History Conference, Glasgow, 11-14 april 2012.

 

Van Bochove, M. (2011) Sferen van transnationalisme: De grensoverschrijdende en lokale betrokkenheid van sociaaleconomisch succesvolle migranten. Paper gepresenteerd tijdens Masterclass Grenzen Verleggen, Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden, 1-2 september 2011.

 

Van Bochove, M. & J. Burgers (2009) Disciplining the Drifter: the Domestication of Travellers in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Stockholm International Conference on the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholm University, 5-7 maart 2009.

 

Van Bochove, M (2008) Thick or Thin: Transnational Political Practices of Migrants in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Transnational Ethnic Communities, Ljubljana, 21-22 juni 2008.

 

Van Bochove, M. (2008) The Ethnic Vote as a State of Integration: Electoral Participation of Migrants in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Dubrovnik, 14-18 april 2008.