Presentaties

Presentatie tijdens congres De Sociologie van de Pandemie
Presentatie tijdens congres De Sociologie van de Pandemie

Presentaties / workshops / paneldiscussies voor de praktijk

 

Presentatie en workshop over vertrouwen in de overheid, voor Gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Den Haag, 16 juni 2022.

 

Presentatie voor webinar van GGD GHOR, Maatschappelijke impact van COVID-19 – onderzoek en lessen uit de praktijk, 7 juni 2022.

 

Organisator en moderator chat webinar De digitale wijkprofessional, georganiseerd door Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) en EMMA, 17 mei 2022.

 

Presentatie conceptversie pamflet over participatie in ouderenhuisvesting, tijdens lunch pensant vanuit het onderzoek Naar Verantwoorde Rebellie, Den Haag, 3 februari 2022.

 

Deelname paneldiscussie over de lessen uit de coronacrisis voor het sociaal domein, tijdens de conferentie De maatschappelijke impact van corona: Lessen voor de toekomst, Rotterdam, 26 april 2022.

 

Deelname webinar Het goede gesprek: redenen om wel of niet te vaccineren tegen COVID-19, georganiseerd door GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), 28 september 2021.

 

Deelname Thematische Duidingssessie Dashboard Sociale Impact Corona, georganiseerd door Verwey Jonker Instituut, 29 september 2021.

 

Van Bochove, M. (2021) Impact op kwetsbare groepen. Webinar Maatschappelijke impact van COVID-19, voor gemeenten Den Haag en Rotterdam, 10 mei 2021.

  

Van Bochove, M. (2021) Minicollege: De maatschappelijke gevolgen van corona voor Rotterdam. Vers Beton/Studio Erasmus, 30 maart 2021.

 

Van Bochove, M. (2021) Stress, angst en somberheid in coronatijd. Werkplaatsenfestival Kennis & Corona. Gemeente Rotterdam, 22 maart 2021. 

 

Van Bochove, M. (2020) De bedreigde stad. Presentatie tijdens online inspiratiesessie Op weg naar het nieuwe normaal, georganiseerd door ZorgImpuls, 20 mei 2020.

 

Van Bochove, M. (2019) Vrijwillige inzet bij reclassering. Presentatie tijdens het landelijk symposium Vrijwilligersinzet bij reclassering, Utrecht, 16 mei 2019.

 

Van Bochove, M. (2018) Vrijwilligers en professionals: samenwerking of tegenwerking? Meer Veerkracht Langer Thuis Vrijwilligersdag, Amersfoort, 25 september 2018.

 

Van Bochove, M. (2018) Beyond cosmopolitanism and expat bubbles. Integration Insights, The Hub Eindhoven, 10 januari 2018.

 

Van Bochove, M. (2018) Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bij Bureau Buitenland. Reclassering Nederland, Utrecht, 16 januari 2018.

 

Van Bochove, M. (2017) Vrijwilligers en professionals: Samenwerking of tegenwerking? Studiedag Zorgen met Vrijwilligers, georganiseerd door Leids Congres Bureau, Amsterdam, 14 maart 2017 en 11 oktober 2017.

 

Van Bochove, M. (2017) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens Mini-symposium Samen in de Wijk, georganiseerd door Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Rotterdam, 2 februari 2017.

 

Van Bochove, M. (2015) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens Topontmoeting Samen één in Feijenoord: Organisaties in Ontwikkeling, Rotterdam, 1 december 2015.

 

Deelname aan expert meeting Implicaties van arbeidsmigratie in de EU- De casus van de Nederlandse 24-uurszorg, Den Haag, 10 september 2015.

 

Van Bochove, M. (2015) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Presentatie en deelname paneldiscussie symposium Vrijwilligerswerk doe je Sámen, georganiseerd door In de Rooden Leeuw, Maastricht, 12 mei 2015.

 

Van Bochove, M. (2015) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens symposium Vrijwilligers aan zet: Grenzen aan vrijwillige inzet?, georganiseerd door Vita Welzijn en Advies en Aan-Z Amstelveen, Amstelveen, 26 februari 2015.

 

Van Bochove, M. (2015) Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Presentatie tijdens Samen in verandering: Focus op de professional, Leiden, 20 januari 2015.

 

Van Bochove, M. & B. van der Ent (2014) Samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en bezoekers in vier Utrechtse speeltuinen. Presentatie bij de Gemeente Utrecht, Utrecht, 20 november 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Actief burgerschap in de wijk. Presentatie tijdens Netwerkbijeenkomst Prinsenhof, georganiseerd door ASK TMC en Gemeente Leidschendam-Voorburg, Leidschendam, 19 November 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de (semi-)publieke ruimte. Presentatie bij de Gemeente Zaanstad, Zaandam, 22 oktober 2014.

 

Van Bochove, M. & L. Verplanke (2014) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Presentatie tijdens de AGORA Jubileum Conferentie, Utrecht, 9 oktober 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Presentatie/discussie bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Amsterdam, 25 september 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Presentatie bij WELZIN Bosdagen, Bennekom, 15 september 2014. 

 

Workshop Een goede match?, georganiseerd samen met Nettie Sterrenburg (Vrijwilligers Centrale Amsterdam) tijdens seminar Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?, Amsterdam, 9 september 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Ako sa máš? De opkomst van Oost-Europese inwonende zorgverleners in Nederland. Gepresenteerd tijdens Long-term Care Partnership, Amsterdam, 3 september 2014. 

 

Van Bochove, M. (2014) Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens bijeenkomst Participatiesamenleving: Hemel of hel?, georganiseerd door Stichting Eigenwijks, Laat Het Van Twee Kanten Komen en Vrijwilligerscentrale Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam, 21 mei 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Hulp voor af en toe: Ervaringen van hulpvragers en -aanbieders van de Burenhulpcentrale Segbroek. Presentatie tijdens 2 jaar Burenhulpcentrale Segbroek: Vieren, terug- en vooruitkijken, Den Haag, 20 mei 2014.

 

Van Bochove, M. (2014) Verschuivende grenzen tussen vrijwilligers en professionals: Onderzoek naar de samenwerking tussen betaalde en onbetaalde krachten in zorg en welzijn. Presentatie voor vertegenwoordigers van de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, and Schagen, Anna Paulowna, 24 april 2014. 

 

Deelname rondetafelgesprek Samen werken aan de stad: het Buurthuis van de Toekomst als voorbeeld van actieve participatie, Den Haag, 19 februari 2014.

 

Van Bochove, M. (2013) Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Presentatie tijdens Inspiratiebijeenkomst Vrijwilligersbeheer in het Huis van de Wijk, Amsterdam, 31 januari 2013.

 

Van Bochove, M. (2012) Geographies of Belonging: The Transnational and Local Involvement of Economically Successful Migrants. Presentatie tijdens TRICUD Seminar, Luik, 4 december 2012.

 

Van Bochove, M. (2012) Geographies of Belonging: The Transnational and Local Involvement of Economically Successful Migrants. Presentatie tijdens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Promovendimiddag, Den Haag, 15 mei 2012.

 

Van Bochove, M. (2012) Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. Presentatie tijdens Kamer van Koophandel Netwerkbijeenkomst Wetenschap en Markt, Den Haag, 17 april 2012.

 

Van Bochove, M. (2009) De allochtone middenklasse. Presentatie tijdens Stadsregio Rotterdam bijeenkomst Behoud  Allochtone Middenklasse, Rotterdam, 22  oktober 2009.

 

Deelname discussie Bepaalt u de regels van de stad?, 010-Actueel: LOKAAL Rotterdam, Rotterdam, 3 oktober 2009.

 

Van Bochove, M. (2008) Een rolmodel, ik: Vijftien Rotterdamse vrouwen over succes, inspiratie en mentoring. Presentatie tijdens Sociaal Platform Rotterdam bijeenkomst Succesvolle Allochtone Vrouwen als Rolmodel, Rotterdam, 27 oktober 2008. 

 

 

Presentaties tijdens academische congressen

 

Van Bochove, M. (2022) Towards Responsible Rebellion, gepresenteerd bij werkbezoek aan ETH Wohnforum, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 5 april 2022.

 

Van Bochove, M., B. el Farisi, J. Bussemaker & K. Rusinovic (2022) Coronavaccinaties en polarisatie. Paper gepresenteerd tijdens symposium Sociologie van de Pandemie, Utrecht, 24 maart 2022.

 

Van Bochove, M. & K. Rusionovic (2020) Rebellious Institutional Work: Narratives of founders of innovative housing projects for older people. EHMA (European Health Management Association) 2020 Annual Conference, online, 17 November 2020.

 

Van Bochove, M., & D. zur Kleinsmiede (2019) Broadening the scope of live-in migrant care research: How care networks shape the experience of precarious work. Paper gepresenteerd tijdens symposium The Long-Term Care Crisis: Tapping Into Labour Resources Within and Across National Borders, Mainz, 12 maart 2019.

 

Saks, M. & M. van Bochove (2017) Professionals and Volunteers: Recognising Diversity in the Health Care Division of Labour, paper gepresenteerd tijdens13th ESA Conference, Athene, 31 augustus 2017. 

 

Van Bochove, M., D. Zur Kleinsmiede & S. Ashu (2017) Managing Precariousness: Local Incorporation of Live-In Migrant Care Workers in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens 14th IMISCOE Conference, Rotterdam 29 juni 2017. 

 

Van Bochove, M. & L. Oldenhof (2016) Who Gets to Be Called a Professional in a Transforming Welfare State? Paper gepresenteerd tijdens EGPA Annual Conference, Utrecht, 24 augustus 2016.

 

Van Bochove, M. & L. Oldenhof (2016) Who Gets to Be Called a Professional in a Transforming Welfare State?Paper gepresenteerd tijdens 3rd ISA Forum of Sociology, Wenen, 13 juli 2016. 

 

Van Bochove, M. (2015) Beyond Cosmopolitanism and Expat Bubbles: Challenging Dominant Representations of Highly Skilled Migrants. Paper gepresenteerd tijdens seminar Highly Skilled Migration, georganiseerd door University of Amsterdam en DAMR, Amsterdam, 16 oktober 2015.

 

Van Bochove, M., E. Tonkens, L. Verplanke, & S. Roggeveen (2015) Boundary Work and Welcoming Work: Collaboration between Professionals and Volunteers in Care and Social Services. Paper gepresenteerd tijdens 12th ESA Conference, Praag, 25-28 augustus 2015. 

 

Van Bochove, M. (2015) Geographies of Belonging: The Place Attachment of 'Immigrants' and 'Expatriates'. Paper gepresenteerd tijdens VU University Amsterdam seminar Biographies of Belonging, Amsterdam, 10-11 maart 2015.

 

Da Roit, B. & M. van Bochove (2014) Migrant Care Work Going Dutch: The Emergence of a Live-In Migrant Care Market and the Restructuring of the Dutch Long-Term Care System. Paper gepresenteerd tijdens 12th Annual ESPAnet Conference, Oslo, 4-6 september 2014.

 

Van Bochove, M (2013) Vervagende grenzen tussen vrijwilligers en professionals? Presentatie tijdens Dag van de Sociologie, Nijmegen, 30 mei 2013.

 

Burgers, J. & M. van Bochove (2013) Constructive Insulting: Creating Order and Cohesion by Offending Others. Paper gepresenteerd tijdens Perspectives on Evil and Human Wickedness, Lissabon, 11 maart 2013.

 

Van Bochove, M. (2012) The Transnational and Local Involvement of Knowledge Workers. Paper gepresenteerd tijdens 9th Annual IMISCOE Conference, Amsterdam, 28-29 augustus 2012. 

 

Van Bochove, M. (2012) The Local and Global Attachments of Knowledge Workers. Paper gepresenteerd tijdens European Social Science History Conference, Glasgow, 11-14 april 2012.

 

Van Bochove, M. (2011) Communal Bonds in the City and Beyond: The Socio-Cultural Involvement of Middle-Class Migrants and Knowledge workers. Paper gepresenteerd tijdens Transnationalism Workshop, Maastricht University, 14 december 2011.

 

Van Bochove, M. (2011) Sferen van transnationalisme: De grensoverschrijdende en lokale betrokkenheid van sociaaleconomisch succesvolle migranten. Paper gepresenteerd tijdens Masterclass Grenzen Verleggen, Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden, 1-2 september 2011.

 

Van Bochove, M. (2011) The Economic Sphere: Staying for Stability or Moving for More. Paper gepresenteerd tijdens Third Students Conference 2011: The Bucerius Ph.D. Scholarships in Migration Studies "Settling into Motion", Hamburg, 28-30 april 2011.

 

Van Bochove, M. (2010) Transnational Involvement: Addressing the Questions What, Who, and Where. Paper gepresenteerd tijdens Second Students Conference 2010: The Bucerius Ph.D. Scholarships in Migration Studies "Settling Into Motion", Berlijn, 28-30 april 2010.

 

Van Bochove, M. (2009) Spheres of Belonging: Incorporation and Identification in a Super-Diverse City. Paper gepresenteerd tijdens First Students Conference 2009: The Bucerius Ph.D. Scholarships in Migration Studies “Settling Into Motion”, Hamburg, 23-25 april 2009.

 

Van Bochove, M. & J. Burgers (2009) Disciplining the Drifter: the Domestication of Travellers in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Stockholm International Conference on the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholm University, 5-7 maart 2009.

 

Van Bochove, M (2008) Thick or Thin: Transnational Political Practices of Migrants in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Transnational Ethnic Communities, Ljubljana, 21-22 juni 2008.

 

Van Bochove, M. (2008) The Ethnic Vote as a State of Integration: Electoral Participation of Migrants in the Netherlands. Paper gepresenteerd tijdens Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Dubrovnik, 14-18 april 2008.