Marianne van Bochove, PhD

Senior onderzoeker 

Stadssociologie

Kwalitatieve methoden

Participatief actieonderzoek

 

 

Nieuwsgierig naar 

Lokale participatie

Inclusie & gelijkwaardigheid

Huisvesting voor senioren

 

  

Wat kunnen we doen tegen een lage opkomst bij lokale verkiezingen?

 Je leest het in dit korte artikel op basis van onderzoek in Rotterdam en Den Haag

 

 

Ik schrijf, presenteer en adviseer over maatschappelijk relevante thema's op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, lokale participatie, zorg en welzijn. Thema's waar ik me o.a. mee bezighoud, zijn: 

  • Participatie van bewoners in de wijk en bij lokale verkiezingen
  • Nieuwe combinaties van wonen, zorg en welzijn voor senioren
  • De inzet van vrijwilligers in het sociaal domein
  • Een inclusieve werkomgeving voor professionals
  • Gelijke kansen voor kinderen in het basisonderwijs
  • De maatschappelijke impact van de coronacrisis
  • Migranten in zorgverlening ('zorg-au-pairs')

Sinds 2021 werk ik als senior onderzoeker bij kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) aan De Haagse Hogeschool. Ik werk in deze rol nauw samen met de lectoren en onderzoekers van de lectoraten rond grootstedelijke ontwikkeling, public governance, jeugdhulp, civic technology en urban ageing.

 

Tussen 2021-2024 was ik als senior onderzoeker ook verbonden aan EMMA - Experts in Media en Maatschappij, een maatschappelijk betrokken onderzoeks- en advies- en participatiebureau in Den Haag.  

 

Mijn wortels liggen in de sociologie. Ik ben in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar het lokale burgerschap en de bindingen met het herkomstland van migranten in Rotterdam. Daarna ben ik als postdoctoraal onderzoeker aan de slag gegaan met een onderzoek naar actief burgerschap in wijken en zorgorganisaties. Van 2014 tot 2021 werkte ik bij Erasmus School of Health Policy & Management, waar ik me niet alleen met zorgvraagstukken bezighield, maar bijvoorbeeld ook met de inzet van vrijwilligers bij de re-integratie van ex-delinquenten.

 

In mijn onderzoek ben ik steeds op zoek naar nieuwe manieren om mijn boodschap over te brengen. Zoals overzichtelijke infographics en podcasts.

 

 

Meer weten?

 

Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) 

De Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75

2521 EN Den Haag

Mail: m.e.vanbochove@hhs.nl

Telefoon (managementassistent GUTs): 06 - 38 29 22 60 of 06 - 48 07 22 03