Marianne van Bochove

Onderzoeker & docent /

Binding met praktijk /

Vrijwilligers in sociaal domein /

Migranten in zorg /

Nieuwe woonvormen voor ouderen /

Etniciteit & identiteit

 

 

Angst, onzekerheid en baanverlies.

Maar ook opbloeiende solidariteit en meer vertrouwen in de overheid.

Lees het rapport De bedreigde stad

over de maatschappelijke impact van COVID-19 in Rotterdam en heel Nederland.

En dan vooral hoofdstuk 3 en 4 ;)

 

 

Ik schrijf, presenteer en geef les over maatschappelijk relevante thema's op het gebied van zorg en welzijn, zoals:

  • Veranderende rollen voor professionals
  • De inzet van vrijwilligers in het sociale domein
  • Migranten in zorgverlening ('zorg-au-pairs')
  • Nieuwe woonvormen voor ouderen
  • Verminderen van regeldruk in de zorg

Mijn wortels liggen in de Sociologie. Ik ben in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar het lokale burgerschap en de bindingen met het herkomstland van succesvolle migranten in Rotterdam. Daarna ben ik als postdoctoraal onderzoeker aan de slag gegaan met een onderzoek naar actief burgerschap in wijken en zorgorganisaties. Sinds 2015 werk ik bij Erasmus School of Health Policy & Management, waar ik me niet alleen met zorgvraagstukken bezighoud, maar bijvoorbeeld ook met de inzet van vrijwilligers bij de re-integratie van ex-delinquenten. Die veelzijdigheid spreekt me aan.

 

In mijn onderzoek en onderwijs ben ik steeds op zoek naar nieuwe manieren om mijn boodschap over te brengen. Zoals korte instructievideo's naast langere hoorcolleges. En overzichtelijke infographics naast uitgebreidere onderzoeksrapporten.  

 

 

Meer weten?

  

Dr. M.E. (Marianne) van Bochove

Sectie Health Care Governance

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Bayle Building (plattegrond

Erasmus Universiteit Rotterdam

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam
Nederland

  

Telefoon (ESHPM front office): +31 10 408 8555

Email: vanbochove@eshpm.eur.nl

ESHPM website: https://www.eur.nl/people/marianne-van-bochove/