Marianne van Bochove

Onderzoeker & docent /

Binding met praktijk /

Impact corona /

Sociaal domein /

Migranten in zorg /

Wonen voor ouderen

 

  

Lees alles over het onderzoek De maatschappelijke impact van COVID-19 op www.impactcorona.nl.

 

Inclusief een nieuwe factsheet over kwetsbare groepen en een podcast over gemiste reguliere zorg door corona.

 

 

Ik schrijf, presenteer en geef les over maatschappelijk relevante thema's op het gebied van zorg en welzijn, zoals:

  • De maatschappelijke impact van de coronacrisis
  • Veranderende rollen voor professionals
  • De inzet van vrijwilligers in het sociale domein
  • Migranten in zorgverlening ('zorg-au-pairs')
  • Nieuwe woonvormen voor ouderen
  • Verminderen van regeldruk in de zorg

Mijn wortels liggen in de Sociologie. Ik ben in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar het lokale burgerschap en de bindingen met het herkomstland van succesvolle migranten in Rotterdam. Daarna ben ik als postdoctoraal onderzoeker aan de slag gegaan met een onderzoek naar actief burgerschap in wijken en zorgorganisaties. Sinds 2015 werk ik bij Erasmus School of Health Policy & Management, waar ik me niet alleen met zorgvraagstukken bezighoud, maar bijvoorbeeld ook met de inzet van vrijwilligers bij de re-integratie van ex-delinquenten. Die veelzijdigheid spreekt me aan.

 

Sinds juni 2020 ben ik voor een dag per week als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool. Ik werk mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten, met als doel handvatten te bieden voor huidige en toekomstige professionals in zorg en welzijn.

 

In mijn onderzoek en onderwijs ben ik steeds op zoek naar nieuwe manieren om mijn boodschap over te brengen. Zoals korte instructievideo's naast langere hoorcolleges. En overzichtelijke infographics naast uitgebreidere onderzoeksrapporten.  

 

 

Meer weten?

  

Dr. M.E. (Marianne) van Bochove

Sectie Health Care Governance

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Bayle Building (plattegrond

Erasmus Universiteit Rotterdam

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam
Nederland

  

Telefoon (ESHPM front office): +31 10 408 8555

Email: vanbochove@eshpm.eur.nl

ESHPM website: https://www.eur.nl/people/marianne-van-bochove/